bg

Условия за ползване

реклама

Добре дошли в нашия уебсайт. Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани със следните правила и условия за използване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията ни с вас във връзка с този уебсайт. Ако не сте съгласни с която и да е част от тези условия, моля, не използвайте нашия уебсайт.

Терминът „уебсайт“ или „нас“ или „ние“ се отнася до собственика на уебсайта. Терминът „потребител“ се отнася до посетителя на уебсайта.

Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за ползване:

  • Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за обща информация и употреба от потребителите. Подлежи на промяна без предизвестие.
  • Потребителят потвърждава, че нито ние, нито трети страни предоставяме никакви гаранции, докато потребителят използва този уебсайт за конкретна цел. Ние изрично изключваме отговорност за всяка възможна вреда до максималната степен, разрешена от закона.
  • Използването от страна на потребителя на каквато и да е информация или материали на този уебсайт е изцяло на негов риск, за което ние не носим отговорност. Потребителят носи отговорност да гарантира, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на специфичните изисквания на потребителя.
  • Този уебсайт съдържа материали, които може да са собственост или лицензирани за нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен след получаване на изрично разрешение.
  • Неразрешеното използване на този уебсайт може да доведе до иск за обезщетение и/или да бъде престъпление.
  • Този уебсайт може също да включва връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за удобство на потребителите, за да предоставят допълнителна информация. Те не означават, че ние одобряваме посочените уебсайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове.
  • Потребителят се съгласява да не изпраща незаконно съдържание на този уебсайт и се съгласява да предупреждава собствениците на уебсайтове, след като види други потребители да го правят.
реклама

Реклама

реклама
Trustpilot
Trustpilot Trustpilot
Снимка защитена с парола
Снимка защитена с парола
Снимка защитена с парола